Presentaties

Wij verzorgen PowerPoint presentaties op scholen en instellingen om ons werk nader toe te lichten.

 

Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en de ambulance van binnen te bekijken.

 

Een presentatie duurt ongeveer 1 uur.

Als u geïnteresseerd bent, neemt u dan a.u.b. contact met ons op.