Informatie

De stichting stelt in het kader van de wet op de openbaarheid van bestuur, onderstaande gegevens beschikbaar.

Beleidsplan 2019-2022

Dierenambulance Dierenhulpstichting werkzaam op het eiland Schouwen-Duiveland. Wij blijven streven om onze leus waar te maken“als u onze ogen bent, zijn wij de helpende handen”. Het aantal vrijwilligers trachten wij op circa 20 te behouden voor 3 ambulances. Om geld te genereren voor onze stichting proberen wij de verkoop van tweedehands goederen in ons winkeltje uit te breiden . De Nieuwe Snuisterij in de Meelstraat te Zierikzee wordt gerund door vrijwilligers. De samenwerking met het Dierenasiel Schouwen-Duiveland houden wij in stand, tevens blijven wij in overleg met de beheerders/eigenaren van campings enz. Op deze manier trachten wij het aantal zwerf/verwilderde katten terug te dringen. De dieren worden door middel van vangkooien gevangen en na neutralisatie in het Dierenasiel verzorgd. Na terugplaatsing van de geneutraliseerde dieren, dienen deze te worden gemonitored en in de winter gevoederd, dit doet de Dierenambulance Dierenhulpstichting. Het contact met de plaatselijke dierenartsen, gemeente, politie enz. wordt ook goed onderhouden. Wij blijven de mensen ondersteunen met hulp bij het geven van medicijnen, o.a. insuline-injecties enz. De werkzaamheden voor de dieren-voedselbank zullen ook worden voortgezet. Er wordt hulp verleend bij het knippen van nagels bij dieren en het wieken van papegaaien e.d. In de komende jaren blijven wij klaar staan om mensen advies te geven en niet alleen met raad, maar zeker ook met daad.

Jaarverslag 2019
Ook in 2019 hebben wij ons uiterste best gedaan om onze leus “als u onze ogen bent, zijn wij de helpende handen” in de praktijk waar te maken. Melding inzake dieren die hulp nodig hadden, hebben wij naar beste kunne uitgevoerd.
Het aantal vrijwilligers lag afgelopen jaar rond de 30 medewerkers, hierin zijn ook de medewerkers voor De Snuisterij opgenomen.
Het aantal meldingen dat door de Dierenambulance wordt ontvangen ligt tussen de 1900 en 2000. Tevens komen er vragen binnen voor hulp aan weidevee en wild (herten, reeën) , deze meldingen worden doorgegeven aan de betreffende instanties. Eén van onze vrijwilligers is tevens vrijwilliger bij het Reddingsteam Zeedieren. Dit maakt ook de lijn tussen het inschakelen van hulp voor zeedieren korter.
Wij hebben een winkeltje in tweedehands goederen, genaamd De Snuisterij. Dit is gelegen in Zierikzee aan de Meelstraat en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Op deze manier trachten wij onze inkomsten te verhogen voor de hulp aan dieren. Dit is heel hard nodig, want onze stichting krijgt geen subsidie van de gemeente.
Wij werken samen met het Dierenasiel Schouwen-Duiveland om het aantal zwerfkatten en –kittens terug te dringen. Dit gebeurt door vangacties die worden opgezet in overleg met de beheerder of eigenaar van de vakantieparken enz. waar dit plaats vindt. Na het steriliseren en castreren, knappen de dieren in het Dierenasiel op en worden zij geënt, voorzien van een chip, ontvlooid en ontwormd. Na het terugplaatsen op de vangplekken, worden de dieren gemonitored en van eten voorzien door de Dierenambulance. Het gehele jaar door hebben de vrijwilligers dus werk aan alle zwerfkatten. Aangezien de ambulance niet op water rijdt, proberen wij op alle mogelijke manieren om geld binnen te halen.
De samenwerking blijft niet beperkt tot alleen het Dierenasiel, maar ook met de dierenartsen op het eiland, Rijkswaterstaat, Waterschap, Wildbeheer enz. Ondanks dat er geen subsidie van gemeente komt, krijgt de Dierenambulance wel vaak verzoeken om hulp van de gemeentelijke instanties, welke met liefde aan de dieren wordt gegeven.
Mensen die een kat hebben met diabetes kunnen bij ons terecht voor het verzorgen en toedienen van een insuline-injectie, zodat zij met vakantie kunnen of eens een weekend weg. Onze medewerkers brengen ook een chip aan bij dieren, knippen nagels van katten en honden, wieken en verzorgen de nagels van papegaaien.
Onze zorg geldt ook voor de dieren van de mensen die bij de voedselbank komen. Wij zijn dit gaan doen omdat wij vernamen dat er veel mensen zijn die het van de voedselbank verkregen voedsel voor hen zelf aan hun huisdieren gaven. Dat wij een dierenvoedselbank op hebben kunnen richten is te danken aan particulieren, winkels en Dierenlot. Van hen ontvangen wij voedsel voor honden, katten enz.

Bovenstaande zal verder worden uitgevoerd en in stand worden gehouden als ons beleidsplan voor 2021-2025. Indien nodig, zal het uitgebreid kunnen worden met andere bezigheden voor dieren in nood.

Jaarverslag 2018

Dierenambulance Dierenhulpstichting. In het afgelopen jaar (2018) hebben wij weer hard gewerkt om onze leus “als u onze ogen bent, zijn wij de helpende handen” waar te maken. Het aantal vrijwilligers ligt circa rond de twintig.Er zijn in dit jaar bijna 1900 meldingen binnengekomen van dieren in nood, die wij konden helpen. Hierbij zijn niet vermeld de vragen om advies voor de dieren. De meldingen die binnenkwamen voor aangereden herten en reeën, hiervoor bemiddelen wij alleen maar door de wildbeheerders te informeren, die dan deze melding overnemen. Ook voor gestrande zeehonden, bruinvissen enz. zijn wij een tussenstation en wordt de melding doorgespeeld naar het Reddingsteam Zeedieren. Om geld te genereren voor onze stichting hebben wij een winkeltje in tweedehands goederen. De Nieuwe Snuisterij is te vinden in Zierikzee en wordt gerund door vrijwilligers. Nu dit wordt opgeschreven, beseffen wij pas goed wat een geweldig team vrijwilligers we hebben. Geen karwei is hen teveel en met hun goede hart voor dieren gaan zij er altijd op uit. Zelfs ’s nachts komen zij hun bed uit voor noodoproepen. De samenwerking met het Dierenasiel Schouwen-Duiveland loopt als een geoliede machine. Er wordt samengewerkt voor het terugdringen van het aantal zwerf/verwilderde katten. De Dierenambulance vangt de dieren en het Dierenasiel verzorgt deze na neutralisatie. Deze katten worden door ons teruggeplaatst op de vangplek. Dit alles gebeurt in goed overleg met de beheerder van het terrein waar deze dieren worden gevangen. Mensen die een kat hebben met diabetes kunnen bij ons terecht voor het verzorgen en toedienen van een insuline-injectie, zodat zij met vakantie kunnen of eens een weekend weg. De Dierenambulance zorgt ook voor de dieren van de voedselbank, dit wordt ons mogelijk gemaakt door voedselschenkingen van Dierenlot, particulieren en winkels op Schouwen-Duiveland . Wij zijn dit gaan doen omdat wij vernamen dat er veel mensen zijn die het van de voedselbank verkregen voedsel voor hen zelf aan hun huisdieren gaven.

Financieel jaaroverzicht 2019. Via onderstaande link openen.

https://www.dropbox.com/s/u6mk34rz8yrhya8/STDIERENHULP2019fin.jaarverslag.xlsx?dl=0

Financieel jaaroverzicht 2018 via onderstaande link op te vragen in Dropbox.

https://www.dropbox.com/s/mbs47aq41ov2qod/banjaardoverzicht2018.xls?dl=0