De Stichting

Het ontstaan

Op een gegeven moment kwamen enkele dierenvrienden tot de conclusie dat er op het eiland Schouwen-Duiveland een eigen dierenambulance moest komen. Hoe moet je zoiets in het vat gieten? En waar haal je het geld vandaan?

De Amivedi medewerkster op het eiland ging samen met een kennis vaak de overleden dieren ophalen na een melding bij deze instantie. Wanneer de eigenaar getraceerd kon worden werd het dier thuisbezorgd. Soms ontvingen zij daar een gift voor. De giften gingen in een potje en om een lang verhaal kort te maken na enige tijd zat het geweldige kapitaal van €250,- in het potje. Hiermee werd een vrij bejaarde stationwagen gekocht.

De stationwagen werd voorzien van alle materialen om dieren te vangen en veilig naar de daarvoor bestemde opvang te brengen. Een notaris maakte geheel belangeloos een oprichtingsacte op en de Dierenhulp Stichting was geboren.

Er kwamen steeds meer vrijwilligers bij en door hard werken en goed samenwerken met het dierenasiel, dierenartsen, Amivedi, gemeentelijk instanties enz. hebben wij in juni 2016 ons tienjarig bestaan als erkende dierenambulance kunnen vieren.

Helaas heeft mede oprichtster Wil Stolk, een grote steun en toeverlaat, dit heuglijke feit niet meer mee mogen maken. Een naambord bij het Dierenasiel Schouwen-Duiveland herinnert ons nog altijd aan Wil en haar grote liefde voor dieren.

De organisatie

Wij werken uitsluitend met vrijwilligers. Op dit moment bestaat onze groep uit circa 20 personen.
De organisatie wordt geleid door het bestuur. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Dierenambulance Dierenhulpstichting geen beloning in de vorm van salaris.
Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter : Jannie Westerbeke
Penningmeester : Ria Engelen – Lupker
Secretaris : Nettie Zwaan – Schijvens
Bestuurslid : Annette Raar
Bestuurslid : Ron van Aperen

De Stichting staat ingeschreven bij de KvK Middelburg onder nummer 77888871.

Onze doelstelling

Onze Stichting verleent hulp en zorg aan alle dieren die dit nodig hebben. Wij ontvangen geen enkele vorm van subsidie en zijn dus geheel afhankelijk van giften en donaties.

Wat willen we bereiken

  1. Dat iedereen respectvol omgaat met dieren, dieren niet onnodig pijn wordt aangedaan en dieren in nood geholpen worden. In de wet is beschreven dat een ieder verplicht is een dier in nood te helpen.
  2. Terugdringen van het aantal verwilderde katten en zwerfkatten.

Huisdieren

Heeft u een hond, kat of konijn gevonden, dan kunt u ons bellen. Wij halen het dier op. Het gevonden dier wordt op het bezit van een chip gecontroleerd om allereerst de eigenaar op te sporen.

Is er geen chip aanwezig, wordt het dier bij Amivedi Schouwen-Duiveland aangemeld. Amivedi is een landelijke organisatie voor het kosteloos registreren van gevonden en vermiste huisdieren. Daarna brengen wij het dier naar het dierenasiel, of als het gewond is naar de dierenarts,  waar het een vakkundige verzorging krijgt.

Ook gevonden overleden huisdieren worden opgehaald en enige tijd bewaard, zodat de eigenaar de gelegenheid krijgt zijn/haar huisdier te identificeren.

Overige dieren

Onze hulp geldt niet alleen voor huisdieren, maar ook voor dieren zonder eigenaar of dieren uit het wild.  Alle door ons opgehaalde dieren worden naar de daarvoor bestemde deskundige opvang gebracht.