Jaarlijkse verjaardagsfeest

Marianne Blognieuws

Jaarlijks worden alle verjaardagen van de vrijwilligers en bestuursleden van de Dierenhulpstichting op één dag gevierd. Ten eerste is dat efficiënt, ten tweede is het voor het bestuur de kans om hun waardering uit te spreken voor de inzet van de vrijwilligers en ten derde is het een manier om elkaar weer eens te zien en voor nieuwe vrijwilligers om hun nieuwe collega’s te ontmoeten en te leren kennen.   

Hoezo te ontmoeten? Alle chauffeurs en bijrijders hebben meestal dienst op een vaste dag in de week, het kan dus zomaar voorkomen dat een aantal vrijwilligers elkaar nooit treffen. Of elkaar even zien bij de dienstwisseling van de ambulance, maar dan ook weinig tijd hebben om wat langer met elkaar te praten en elkaar een beetje te leren kennen. 

 

Het bestuur probeert elk jaar om een leuk programma in elkaar te draaien wat natuurlijk niet al te veel mag kosten, want we hebben alle middelen die binnenkomen nodig om de stichting draaiende te houden en de hulp te bieden die nodig is aan de dieren in nood. Wij zijn echt afhankelijk van giften en donaties. Gelukkig zijn er heel veel mensen die dit weten en ons ook daadwerkelijk steunen.

Dit jaar mochten we de locatie van het dierenasiel Schouwen Duiveland gebruiken. Uiteraard zijn we hen daar zeer dankbaar voor.

Het middagprogramma startte met koffie met gebak en een “Oud Hollandse spelletjesmiddag” met aansluitend een heerlijke barbecue. De gok was natuurlijk het weer, maar de weergoden waren ons goedgezind, want het was zeer zonnig met een fantastische temperatuur. Zelfs zo warm dat er een partytent is opgezet, wat de mannen nog wat hoofdbrekens kostte.  Maar we waren er blij mee.

 

Maar in je eentje van de zon genieten is ook erg lekker hoor.

 

 

We begonnen met “Levend Ganzenbord”, dat viel goed in de smaak.

Iedereen deed gezellig mee. Daarna was er nog de mogelijkheid voor andere spelletjes, maar de inzet voor het ganzenborden was zo groot geweest dat de meesten met een drankje gezellig met elkaar aan het kletsen ging.

 

 

 

 

 

Een klein groepje ging nog uit zijn dak met sjoelen. 

 

 

 

 

Ondertussen werden de barbecues aangestoken, zodat we lekker aan de maaltijd konden beginnen. Het eten was door de bestuursleden thuis voorbereid en stond voor iedereen als lopend buffet klaar op de tafels binnen.

 

 

 

 

 

Aan het eind van het feest was er voor iedereen nog een aardigheidje. We kunnen terugkijken op een geslaagde verjaardag.

 

 

 

 

 

Havendagen 2017

Marianne Blognieuws

Zierikzee: Havendagen 2017.

De  havendagen dit jaar waren weer een doorslaand succes. Mede te danken aan het fantastische weer. Zoals elk jaar stonden ook wij van de Dierenhulpstichting weer met een kraam langs de haven. Tijdens de Havendagen geven wij informatie over ons werk op de dierenambulance en verkopen we lootjes (waarmee supermooie gedoneerde prijzen zijn te winnen). We hadden dit jaar twee super hoofdprijzen waarvan één geschonken door een donateur van ons.

Onze kraam stond aan het begin van de haven, dus goed in de wandelroute.

We gingen van start met de lotenverkoop om half 11. Het was super druk en reuze gezellig. Veel bezoekers wisten onze kraam te vinden en werden de loten goed verkocht. Mede dank zij de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers waren wij ’s middags om 4 uur alle loten kwijt. Iedereen heel, heel hartelijk bedankt.

Alle opbrengsten van de verkoop van de loten en de donaties die altijd gul worden gegeven komen ten goede aan de dieren die wij helpen. Nogmaals willen wij hier benadrukken dat wij volkomen afhankelijk zijn van deze gulle giften om ons werk te kunnen blijven doen. Wij ontvangen op geen enkele wijze subsidie.

 

NAMENS ALLE DIEREN BEDANKT. 

Botulisme

Marianne Blognieuws

Wat is botulisme nu precies en wanneer komt het voor. Hoe weet je dat het botulisme is? Waar kan je dat aan zien? Wat moet je doen? Allemaal vragen die regelmatig gesteld worden.

Ik probeer hier een beknopte beschrijving te geven. Botulisme komt het vaakst voor tijdens langdurige warme zomers met weinig neerslag en veel zon. Botulisme is een bacterie die gif produceert in een zuurstofloze omgeving. Voor 1970 kwam botulisme bij watervogels in onze streken niet voor, terwijl er toch echt wel lange en warme zomers waren. Door de toename van thermische  verontreiniging (de lozing van opgewarmd water, afkomstig van industriële processen, op oppervlaktewater) in combinatie met een gebrek aan zuurstof, zorgt dat de bacterie zich kan ontwikkelen. Zelfs in de winterperiode kan dit proces doorgaan.

Besmetting: het gif van de bacterie wordt vooral gevormd in vogelkadavers die blijven liggen. Vogels die er gezond uitzien kunnen wel besmet zijn. De sporevorm van de bacterie is inactief in het maagdarmkanaal aanwezig. Gaat zo’n vogel dood, door welke oorzaak dan ook,  dan krijgt de bacterie in het zuurstofloze  kadaver alle groeikansen. Op dat moment komt de gifproductie op gang. Bij hoge temperaturen gaan kadavers snel tot ontbinding over,  aangetast spierweefsel zakt naar de bodem en worden door watervogels opgenomen. 1 gram spierweefsel bevat zoveel gif dat er 40 eenden aan botulisme door kunnen sterven. Nog een besmettingsbron zijn de vleesvliegen die in grote getale op de kadavers afkomen. Zij leggen elk ongeveer honderd eitjes op het kadaver. Nog dezelfde dag ontwikkelen die eitjes zich tot larven. Vliegenlarven bevatten zeer veel botuliumgif. Deze larven worden door veel vogelsoorten gegeten en dus besmet.

Hoe zie je dat er een botulisme-epidemie is? Vogels die door botulisme zijn aangetast hebben problemen bij opstijgen en landen, ze krijgen pootzwakte en afhangende vleugels. Als je dit ziet waarschuw dan onmiddellijk de gemeente, zij kunnen de zieke vogels ruimen en uitbreiding van de ziekte afremmen en  maatregelen nemen om verspreiding in te dammen. Tevens plaatsen zij borden bij de besmette gebieden.

 

TIPS tijdens warme dagen

Marianne Blognieuws

Lieve dierenvrienden, ik kan het niet genoeg benadrukken – LET OP je dieren als het warm is-.

Zij hebben extra aandacht nodig, ook zij hebben last van de hitte. Zorg voor voldoende verkoeling, voor schaduw en vermijd onnodige inspanningen.

Zorg dat vogels, knaagdieren en konijnen op een koele plek kunnen zitten. Leg eventueel een natte lap over de kooi of het hok heen.

Zorg voor voldoende fris drinkwater, water verdampt snel houd hier rekening mee, zet bv. extra drinkbakken neer. Het water moet fris zijn, maar niet ijskoud dat is niet gezond.

Dieren kunnen ook verbranden! Vooral dieren die een lichte of witte vacht hebben. Er zijn speciale zonbeschermingsmiddelen voor dieren te koop, gebruik NIET uw eigen antizonnebrandcrème (giftig voor dieren).

LET OP: heet zand, hete stenen en asfalt kunnen de voetzooltjes verbranden.

 

 

Komt u ook? Kofferbakverkoop

Marianne Blognieuws

Vandaag hebben we onze eerste kofferbakverkoop gehouden bij Langeraad te Kerkwerve. Het was gezellig en druk, nog aardig wat verkocht. Alle opbrengsten komen ten goede aan de dieren in nood die wij moeten helpen. Elke vrijdag in juli en augustus is er een kofferbakverkoop bij Langeraad, dus volgende week staan we er weer. Komt u ook?

Blaft uw hond?

Marianne Blognieuws

Blaft uw hond? 
Waarom blaft uw hond en wat is blaffen eigenlijk. Blaffen is een uitdrukking van emotie en het vertelt u of andere honden iets. Moet je blaffen straffen, NEE.
Blaffen wordt het meest gestraft en dat is verkeerd. Maar je kan er wel iets aan doen om dit te voorkomen.
Probeer te begrijpen waarom de hond blaft: De hond heeft net als elk levend wezen emoties. Je kan niet eisen van de hond dat hij die niet toont, emoties, zoals angst, blijdschap, boosheid en agressie. Kijk naar de situatie en probeer te ontdekken waarom de hond blaft. Is hij bang, is hij boos, is hij ongerust enz.
Helpt schreeuwen? NEE. Blaffen proberen te stoppen zonder dat je weet waarom, betekent dat je niet kijkt naar de reden waarom de hond blaft. De hond blaft en de eigenaar reageert hierop, de hond krijgt dan de aandacht waar hij om vraagt.
Honden leren door te associëren. Je moet dus goed beoordelen wat negatieve associatie en wat positieve associatie is.

Wat kun je doen als je hond blaft of uitvalt.
Voordat hij blaft of uitvalt de andere kant oplopen. Geef je hond een kalmerend signaal door bv je hond de rug toe te draaien. Helpt dit niet doe dan een stap in de andere richting. Draai je rug toe en geef je hond een handsignaal, houdt bv je hand voor zijn kop.

Er zijn verschillende soorten van blaffen.

Aandachtvragend blaffen/janken
De hond blaft met een pauze ertussen om te kijken of het blaffen effect heeft. Als de eigenaar komt kijken waarom de hond blaft is leren voor de hond dat als hij op deze manier blaft, komt de baas om te kijken wat er loos is. Dit is aangeleerd gedrag om aandacht te krijgen. De eigenaar heeft hier altijd op gereageerd. De hond krijgt dus aandacht van de eigenaar.
Negeer het blaffen, maar alleen bij aangeleerd blafgedrag. Soms is dat lastig vanwege klagende buren bv. Leer de hond stapsgewijs om bv alleen thuis of in de tuin te zijn.
Het blaffen niet straffen, want straffen is aandacht en er kunnen door het straffen andere gedragsproblemen ontstaan.
Goed of fout: de hond blaft, negeer het en als de hond stil is een beloning geven. FOUT: de hond leert als hij blaft en daarna stil is, krijgt hij een beloning. Beloon hem niet voor iets wat hij niet mag doen. .
GOED: draai je rug naar de hond, helpt dit niet loop dan een stukje weg en zeg niets.

Verdedigend blaffen
De hond blaft met één hoge scherpe blaf. Als je hier niet op reageert gaat dit vaak over in hysterisch blaffen, omdat er niet direct op gereageerd wordt. Wat is er aan de hand?
Dit verdedigend blaffen gebeurt meestal als de hond bang is of als iemand te dicht bij komt. Het zijn bezorgde honden. Vaak zit in dit verdedigend blaffen ANGST. De hond gromt en wil zeggen tot hier en niet verder. Respecteer dit.
Wanneer je hond dit aan de lijn doet, naar een andere hond aan de lijn, geef ze dan meer ruimte om elkaar te kunnen passeren. Houdt je hand voor zijn kop, maar zeg niets, lichaamstaal is duidelijker. Neem zijn angst weg.

Opgewonden blaffen
De hond blaft ononderbroken met een hoge toon en maakt snelle bewegingen zoals ronddraaien. De hond is opgewonden. Als hij blij is als je thuiskomt, negeer dit niet maar zeg “ik ben er weer” bv. Blijf zelf rustig anders wordt de opwinding bij de hond nog groter en wordt de stress in de hond ook groter. Opwinding is goed, teveel opwinding is fout. Een beetje blaffen van opwinding moet geaccepteerd worden, zorg dat de hond weer rustig wordt. Bij een pup is het normaal als hij opgewonden reageert, zij kennen nog geen zelfbeheersing. Wees geduldig en blijf zelf rustig het gaat vanzelf over.

Angst blaffen
De hond blaft hysterisch met een huil. Dit moet je serieus nemen Angstblaffen NOOIT straffen. Probeer te achterhalen waar de hond bang voor is, Alleen thuisblijven, vuurwerk, onweer ………. steun je hond en zorgt dat hij met de situatie leert omgaan. Dit kan lang duren. Vraag eventueel hulp bij een deskundige of dierenarts. Geef een angstige hond steun en laat het hem niet zelf uitzoeken.
Een hond zoekt steun als hij achter je gaat staan, sla je arm om hem heen maar zeg niets.

Frustratie blaffen
De hond blaft eindeloos door op dezelfde toon en toont stereotiep gedrag, zoals ijsberen, likken of zichzelf bijten. Stereotiep gedrag maakt een stofje aan waar de hond zich prettig bij voelt. Dit komt voor bij honden die in een onmogelijke situatie zitten.  Deze hond heeft hulp nodig.

Om van het blaffen af te komen of te verminderen is het belangrijk dat je de hondentaal kent en begrijpt.
– Observatie – Wat zie je aan je hond
– Respect – Luister naar wat je hond je verteld
– Zorg – Geef je hond de zorg en aandacht die hij verdiend.
– Acceptatie – Accepteer een beetje blaffen en bepaald gedrag.

 

Vrijwilligers

Marianne Blognieuws

Zoals jullie op de site al hebben gelezen zoeken wij vrijwilligers. Waarom dan een extra bericht?

De vakantieperiode komt er weer aan dan stroomt ons eiland weer vol, niet alleen met mensen maar ook met huisdieren die meegaan op vakantie. Dit wordt een drukke tijd voor de dierenambulance, hondjes die de weg kwijt zijn, baasjes die naar de dierenarts moeten, maar geen vervoer hebben enz.
In deze drukke periode hebben ook een aantal chauffeurs vakantie, dat betekent dubbele diensten voor de thuisblijvers.

Graag willen we ons team versterken met chauffeurs, niet alleen voor deze periode maar ook in de minder drukke tijden zijn wat extra handen heel nuttig.

 


Tevens zoeken wij versterking voor ons bestuur. Iemand die een aantal administratieve taken op zich kan/wil nemen.

Het kost maar een paar uurtjes in de week en wij zijn er erg mee geholpen.
Neem bij belangstelling contact op met ons secretariaat.
Dank u wel.

Overgewicht bij huisdieren

Marianne Blognieuws

Inleiding

Bijna de helft van de Nederlandse honden en katten zijn te dik, met alle gezondheidsrisico’s van dien, en nog niet de helft van hun eigenaren onderkent dit probleem. De schuldige is in dit geval niet het huisdier zelf, maar de eigenaar die ondanks hun liefde, of misschien wel juist dankzij hun liefde, hun huisdier opzadelt met een gezondheidsrisico.

Dieren met overgewicht leven meestal korter en zijn vaak minder gezond dan dieren die een optimaal gewicht hebben. Ook dikke honden en katten hebben een verhoogde kans op de typische welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en gewrichtsproblemen.

Wanneer heeft uw dier overgewicht

Een dier heeft overgewicht als zijn gewicht het ideale gewicht (het normale gewicht van een dier van dezelfde leeftijd en van hetzelfde ras) met 15 procent of meer overschrijdt. Overgewicht komt meer voor bij vrouwtjes dan bij mannetjes. Het komt ook meer voor bij gesteriliseerde of gecastreerde huisdieren.

Hoe herkent u overgewicht bij uw huisdier

Het is niet altijd even gemakkelijk om te zien of uw huisdier overgewicht heeft. Voor ieder ras bestaan er tabellen voor het gewicht, maar u moet ook naar het individuele dier kijken.

Bovendien is uw huisdier geleidelijk in gewicht aangekomen en bent u daardoor aan de bouw van uw huisdier gewend.

Tekenen van overgewicht:

·         er zit vet tussen de huid en de ribben of de ribben zijn niet of met moeite te voelen

·         er is geen duidelijk taille meer te zien van bovenaf

·         er bestaan vetophopingen op de rug en aan de staartbasis

·         uw dier heeft moeilijkheden bij het voortbewegen

·         uw dier is traag met bewegingen

·         uw dier heeft last van kortademigheid

·         uw dier slaapt veel

·         uw dier vertoont humeurig gedrag

Vooral katten hebben niet veel vet op de ribben, maar stapelen het vet op in hun buik: ze hebben een hangbuik.

Hoe ontstaat overgewicht bij dieren

Dieren in de vrije natuur jagen op hun voedsel en eten alleen wanneer ze honger hebben. Dit betekent dus veel beweging, de jacht is immers niet altijd succesvol, en de voedselopname staat in functie van het energieverbruik van het dier. Overgewicht wordt veroorzaakt door een onjuiste balans tussen de energieopname en het energieverbruik. Als uw huisdier elke dag meer energie opneemt dan hij voor lichaamsonderhoud nodig heeft, zal de overtollige energie in het lichaam worden opgeslagen als vet.

Overgewicht is een probleem dat nauw samenhangt met de leefstijl die binnen een bepaalde samenleving voorkomt. De trend die tegenwoordig bij mensen gezien wordt, heeft zich dan ook doorgezet naar onze huisdieren.

De belangrijkste oorzaken van overgewicht op een rijtje:

·         Te weinig beweging: Tijdgebrek van de eigenaar, het aanlijn-gebod, het binnenhouden van dieren uit angst voor weglopen, diefstal of een ongeluk, geen mogelijkheden tot jachtgedrag, geen speelkameraadje, stoel of vensterbank als pleisterplaats.

·         Te veel voeding: Extra hapjes, tussendoortjes, tafelresten geven, de gehele dag onbeperkt eten neerzetten, voedsel als communicatiemiddel tussen de eigenaar en het huisdier.

·         Leeftijd: Oudere dieren zijn minder actief en wanneer de voeding niet aangepast wordt, nemen ze in gewicht toe, waardoor het bewegen nog minder wordt, een vicieuze cirkel dus.

·         Aanleg van bepaalde rassen: Bij honden hebben bijv. de Labrador, Cocker Spaniel, Beagle en de King Charles Spaniel aanleg om dik te worden.

·         Sterilisatie en castratie: Het is een welbekend fenomeen dat hierdoor de stofwisseling verandert en het is belangrijk ook de voedingsbehoefte hierop aan te passen (30% minder eten geven).

·         Een medisch probleem: Met name de ziekte van Cushing (een ziekte van de bijnier) en bepaalde schildklieraandoeningen kunnen lijden tot overgewicht. Bloedonderzoek kan de aandoening bewijzen en hierna kan een behandeling ingesteld worden.

·         Bepaalde geneesmiddelen: Bepaalde medicijnen tegen epilepsie en corticosteroïden kunnen overgewicht veroorzaken

(BRON: LeerWiki.nl)

 

 

Gevaarlijke honden

Marianne Blognieuws

Een bericht in de krant over gevaarlijke honden. Eigenaars van gevaarlijke honden moeten verplicht op cursus.

Zijn deze honden gevaarlijk? Is uw hond gevaarlijk? En om welke honden gaat het? Lees het artikel en vorm uw mening.

21 hondensoorten of kruisingen  van die soorten worden hier vermeld..

 

de nachtzwaluw

Marianne Blognieuws

De zwaluwen zijn weer in het land, vooral bij boerenbedrijven zie je ze de schuren in en uit vliegen, druk bezig om een nest te maken.

Maar wist je dat er ook een nachtzwaluw bestaat? Alleen zie je deze vogels niet zo snel. Het zijn nachtdieren, overdag houden ze zich doodstil op de grond of op een boomtak. Door hun schutkleur vallen ze bijna niet op. En al doet de naam nachtzwaluw vermoeden dat ze familie zijn van de zwaluw of de gierzwaluw die wij regelmatig zien, is dat dus niet zo. Er zijn over de wereld verspreid meer dan 90 soorten nachtzwaluwen.

’s Avonds vliegen ze uren rond om insecten te vangen, je herkent ze aan het snorrende geluid dat ze maken.

De nachtzwaluw maakt geen nest, hoogstens wordt er wat in de weg liggend gras verwijderd. Eind mei legt het vrouwtje twee ellipsvormige eieren. Als het nest vaak bestookt wordt door vijanden, besluiten de ouders te verhuizen. Ze rollen de eieren achteruitlopend over de grond of dragend in hun snavel naar een betere locatie. Na 18 dagen komen de eieren uit.